O nA?s

Jsme amatA�rskA? taneA?nA� skupina GrA?cie, kterA? vznikla v roce 2009.
PrvnA� zkouA?ky probA�haly v garA?A?i jednA� z naA?ich taneA?nic.A�NynA� jiA? trA�nujeme v mA�stnA� sokolovnA�.
ZaA?aly jsme tancovat pro radost a oA?ivenA� mA�stnA�ch kulturnA�ch akcA�. Po naA?em prvnA�m vystoupenA�, kterA� sklidilo velkA? A?spA�ch a ohlas, nA?s zaA?ali kontaktovat i z jinA?ch obcA�
a mA�st.
KostA?my si navrhujeme a A?ijeme samy i choreografie je dA�lem nA?s vA?ech.
Vystupujeme na: plesA�ch, sportovnA�ch akcA�ch, hodovA?ch zA?bavA?ch, doA?A�nkA?ch, maturitnA�ch veA?A�rcA�ch, HubertovA?ch jA�zdA?ch atd.

meds india. V repertoA?ru mA?me: KankA?n, LimonA?dovA? Joe, Retro, Retro s dA�tmi, Mexiko,A�novA? KankA?n (v rychlejA?A�m tempu), Kabaret A�:-)

Komentáře nejsou povoleny.